Titlar i serien

Följande böcker i Silverörnserien har utgivits på svenska:

Centurion (2009) Del 8. Den första delen som gavs ut på svenska, som ett test. Därefter började vi ge ut delarna i korrekt ordningsföljd. Titeln ges ut på nytt under våren 2013.

Legionären (2009) Del 1. Läs mer »

Erövringen (2010) Del 2. Läs mer »

Jakten (2010) Del 3. Läs mer »

Upproret (2011) Del 4. Läs mer »

Sveket (2011) Del 5. Läs mer »

Profetian (2012) Del 6. Läs mer »

Hotet (2012) Del 7. Läs mer »

Centurion (2013) Del 8 (gavs ut första gången 2009, återutgavs våren 2013 för att serien skulle hålla kronologin). Läs mer »

Gladiatorn (2013) Del 9. Läs mer »

Legionen (2014) Del 10. Läs mer »

Konspirationen (2014) Del 11. Läs mer »

Återkomsten (2015) Del 12. Läs mer »

Blodsbröder (2016) Del 13. Läs mer »

Druiderna (2017) Del 14. Läs mer »

Segraren (2019) Del 15. Läs mer »

Härskaren (2020) Del 16. Läs mer »

Straffet (2021) Del 17. Läs mer »

Förrädaren (2021) Del 18. Läs mer »

Flykten (2022) Del 19. Läs mer »

Beskyddaren (2022) Del 20. Läs mer »